A Hare Krishna ceremony



A Hare Krishna ceremony / Photo: Kirill Kallinikov, Moscow News Picture Agency